Zajímavé probíhající soudní spory v zastoupení naší AK

  • Uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění od pojistného ústavu při neznámé identitě dopravce, který zboží naložil - objem cca 3 mil. Kč - prvostupňové projednání,
  • Obrana dopravce proti žalobě na uplatnění celé škody dle čl. 23 Úmluvy CMR, tj. odpovědnost na rámec limitů CMR - odvolací fáze - objem cca 1,2 mil. Kč,
  • Návrh na zrušení rozhodčího nálezu proti dopravci z důvodu rozporu se zákonem - předběžné opatření, určovací žaloba, žaloba na zrušení - objem cca 500 tis. Kč,
  • Neplatnost okamžitého rozvázání pracovního poměru - obrana zaměstnavatele - dovolací fáze,
  • ÚOHS rozklad proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu navrhovatele na zrušení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení - objem 500 mil. Kč.

back arrow