Jsme etablovaná kancelář, poskytující komplexní právní servis v advokacii.
Do rejstříku advokátů byla naše AK zapsána 6.8.2002. JUDr. Štěpán Liška je zakládajícím členem České společnosti pro dopravní právo. V r.2006 byl jmenován předsedou rozkladové komise Ministerstva pro místní rozvoj ČR a též zapsán na seznam rozhodců při České společnosti pro dopravní právo.

Naše práce je založena zejména na zkušenostech získaných při práci v oblasti dopravního práva s klienty, jako je např. třetí největší logistická společnost na českém trhu, dále na zkušenostech získaných řešením řady právních případů z oblasti obchodního a finančního práva pro státní správu a obecní samosprávu. Naše advokátní kancelář má dále zkušenosti získané při právních službách během předchozích prací v developerských činnostech týkajících se Hl. m. Prahy, zahraničních územně-investičních společnostech etablovaných v ČR.

Naše advokátní kancelář poskytuje též všeobecné právní služby a právní zastoupení před soudy a to i v exekučních řízeních a ve sporu s pojišťovnami. Nabízíme obhajobu ve správních řízeních při dopravních přestupcích a rovněž trestní obhajobu. Dále poskytujeme formulaci a sepsání kupních smluv, darovacích smluv, směnných smluv, obchodních smluv a dále společenských smluv. Též zajistíme advokátní úschovy peněz a listin, které jsou bezpečné, pružné a za korektní cenu.

Náš přístup je založena na naprosté důvěře klienta, resp. jednotlivých manažerů, a advokáta a na zásadách mlčenlivosti a profesionální etiky. Cílem činnosti naší kanceláře při poskytování právních služeb je vytvoření silného partnerského zázemí, kontakt s obsáhlou právní knihovnou a koncentrace toku a zpracování informací v jednom místě.

Názor

V egyptských Thébách bylo možno vidět sochy soudců bez rukou a sochu jejich předsedy s očima sklopenýma k zemi. Tím bylo naznačováno, že se nesluší, aby ty, kdož soudí, nějak ovlivňovaly dary nebo pohled na obžalované.

Plútarchos

Článek

Právní úprava musí reagovat na flexibilitu trhu práce.

18. 10. 2018 - Text článku zde

Citát dne

Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.

Cicero

HTML hit counter - Quick-counter.net