JUDr.Štěpán Liška
advokátní kancelář

  Těžiště je zejména ve vypracování veškerých typů smluv kupních, zástavních, darovacích, nájemních a vedení sporů a správních řízení týkajících se nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostorů, pozemkových parcel

back arrow