JUDr.Štěpán Liška
advokátní kancelář

  Zejména právní porady a konzultace v oblasti obchodních a dalších smluv, dále právní ošetřování kapitálových struktur společnosti, vymáhání pohledávek, zastupování klientů před soudy a správními orgány, zastupování v rozhodčích řízeních

back arrow