Zde pro vás přinášíme přehled zajímavých rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Rozhodnutí NS o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze na základě Varšavské úmluvy (344.000 Kč)

Rozhodnutí NS o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze na základě Montrealské smlouvy (137.000 Kč)

Rozhodnutí NS o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci (711.530 Kč)


Seznam bude dále rozšiřován.


back arrow