Občanské právo:

Těžiště je zejména ve vypracování veškerých typů smluv kupních, zástavních, darovacích, nájemních a vedení sporů a správních řízení týkajících se nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostorů, pozemkových parcel

  Obchodní právo:

Zejména právní porady a konzultace v oblasti obchodních a dalších smluv, dále právní ošetřování kapitálových struktur společnosti, vymáhání pohledávek, zastupování klientů před soudy a správními orgány, zastupování v rozhodčích řízeních

  Pracovní právo:

Veškeré pracovněprávní úkony, sporová agenda, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, úprava pracovněprávních vztahů cizinců

  Správní právo:

Veškeré činnosti spojené se správním řádem, rozhodnutími státních úřadů a korporací, úkony spojené s přestupkovým zákonem, správní řízení spojené s územním rozhodnutím a stavebním zákonem a řízení před katastrálním úřadem

  Trestní právo:

Činnosti spojené s obhajobou ve věcech souvisejících s obchodním právem a zastupování poškozených v adhezním řízení.
Zastupování fyzických i právnických osob podle občanského soudního řádu před soudy, rozhodčími soudy, rozhodci a správními orgány

back arrow