JUDr.Štěpán Liška
advokátní kancelář

 

Naši spolupracovníci :

  • JUDr. Karel Havlík, advokát
  • JUDr. Marie Oswaldová, advokátka
  • JUDr. Eva Purgerová, advokátka
  • Ing. Michaela Příhodová, daňová poradkyně
  • Klára Vyskočilová, samostatná referentka
  • Petra Brunhoferová, administrativní síla
  • Mgr. Eva Kučmášová, MBA, odborná referentka

back arrow