Naši spolupracovníci v České republice:

 • Mgr. Zuzana Baloghová, advokátní koncipientka
 • Petra Brunhoferová, administrativní síla
 • Mgr. Eva Kučmášová, MBA, odborná referentka
 • Mgr. Martina Kuncová, LL.M.
 • JUDr. Marie Oswaldová, advokátka
 • Ing. Michaela Příhodová, daňová poradkyně
 • JUDr. Eva Purgerová, advokátka
 • Klára Vyskočilová, samostatná referentka

 

Spolupracující právnické kanceláře v zahraničí :

 • Dr. Frajt, Košice, Slovenská republika
 • Marcella Pawelka, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
 • Denev & Oysolov Lawfirm, Sofie, Bulharsko
 • Balzano and Marino, Studio di Consulenza Legale e Tributaria Internazionale, Vicenza, Itálie
 • Mainport Lawyers B.V., Rotterdam, Nizozemské království
 • Moreno Vlk & Asociados, Madrid, Španělsko
 • Perkins & Zayed, Chicago, USA

 

Spolupracující exekutorské kanceláře :

 • Mgr. Richard Bednář, exekutor
 • JUDr. Eva Jablonská, exekutorka
 • JUDr. Jitka Studená, exekutorka

back arrow