JUDr.Štěpán Liška
advokátní kancelář

  Veškeré činnosti spojené se správním řádem, rozhodnutími státních úřadů a korporací, úkony spojené s přestupkovým zákonem, správní řízení spojené s územním rozhodnutím a stavebním zákonem a řízení před katastrálním úřadem

back arrow