JUDr.Štěpán Liška
advokátní kancelář

  Činnosti spojené s obhajobou ve věcech souvisejících s obchodním právem a zastupování poškozených v adhezním řízení

Zastupování fyzických i právnických osob podle občanského soudního řádu před soudy, rozhodčími soudy, rozhodci a správními orgány

back arrow